top of page
NASTANEK DRUŠTVA HDS

Plave/SV: 25. 07. 2020

 

Prvi ustanovni sestanek Humanitarnega društva StanislaV za dobrobit ljudi in narave je bil v četrtek, 4. 6. 2020 ob 16. uri v Plavah, Vojkova ulica 8. Društvo je nastalo spontano z namenom pomagati sočloveku in narediti svet boljši ter srečnejši.

Ustanovitelji smo soglašali, da prebivalci Soške doline in širše okolice ter države potrebujemo tako ustanovo, ki ljudi združuje na vseh področjih življenja in bivanja ter pri ohranjanju neokrnjene narave. Ustanovitelji Humanitarnega društva StanislaV smo: L. R., Veronika Devetak in Stanislav Valentinčič. Seveda nam je veliko ljudi izkazalo pripadnost in sodelovanje v izvajanju celotnega programa društva HDS.

Društvo želi sodelovati z vsemi sorodnimi organizacijami in društvi enakih pogledov in projektov v Sloveniji in širše v EU ter svetu. Le s skupnimi močmi in idejami imamo možnost in uspeh narediti ta svet takšen, kot si ga želi sleherni prebivalec našega planeta.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA STANISLAV

1. Namen društva StanislaV je izboljšanje kvalitete okolja in življenja oseb ter socialno povezovanje  in aktivno sobivanje, sopomoč in samooskrba.

2. Cilji društva so: zagotavljati izmenjavo znanj in izkušenj med ljudmi in ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega sodelovanja na področju sobivanja, samooskrbe in okolja.

Vse spletne strani društva Stanislav na eni strani

Gumb, ki omogoča vrnitev na prvo stran

bottom of page