top of page

Center idej HDS

vs_01.jpg

 

CENTER IDEJ

Plave/SV: 05. 05. 2021

Združevanje idej na posameznih področjih projektiranja boljšega sveta omogoča celovitejšo obravnavo in izpeljavo bolj kvalitetnih projektov za družbo kot celoto. Naš namen je narediti center, kjer se bodo združevali znanstveniki in ljudje z idejami na najrazličnejših področjih, da bi skupaj doprinesli k razvoju in boljšemu svetu kot celoti.

Center, ki bi služil temu namenu, naj bi uredili in prilagodili tako, da bi osebe, ki bi se združile na posameznem projektu in na njem delale do realizacije, tudi tukaj živele in imele popolno možnost sobivanja s potrebami življenja.

V center idej bi se vključil vsak, ki bi imel projekt ali osnutek projekta, ki bi se nanašal na spodnje teme, in bi ga skupaj z ostalimi sodelujočimi dodelal in pripravil do faze, da bi postal idealen za plasiranje na trg.

Center naj bi imel skupine za rešitev iz današnjih zagat na naslednjih področjih:

 

  • okolje in kako reciklirati vse smeti, ki jih ustvarjata človek in industrija;

  • sodobni turizem;

  • pridobivanje energije na za zemljo neškodljiv način;

  • uvrščanje upokojencev v celostni ciklus življenja;

  • usposabljanje mladih za življenje brez omejitev;

  • sistem kroženja svetovne valute po celem svetu;

  • preučevanje vesolja itd.

 

 

Vse končane projekte bo center plasiral na svetovno tržišče in do konca realizacije tudi sodeloval z ustanovo, ki bi ta projekt financirala in izvedla.

 

Na nas se lahko obrnejo vsi, ki bi z nami sodelovali v bodoče in imajo ideje, kako bi ta svet naredili bolj sprejemljiv za bivanje naslednjih generacij.

acd21-0004-028.jpg
bottom of page