top of page

3. Varstvo okolja in ohranjevanje narave HDS

laudato-si-okolje-ekologija.png

NARAVA

Plave/SV: 10. 01. 2021

Narava je osnova bit človeštva, ki naj bi nakazovala harmonično življenje vsakega posameznika tega celotnega sveta. A kot vidimo, se človek odmika od narave, ki je osnova za človeško in živalsko vrsto, seveda skupaj z rastlinstvom. Naravo je treba doživljati kot posameznik, saj v skupnosti ljudi nastanejo interesi, ki naravi škodijo. Narava ne bo izumrla, saj ni podvržena človeškemu umu in s tem interesom vladanja na tej zemlji. Živalstvo, rastlinstvo in drugi sestavni deli zemlje nimajo besede, ki pomeni misliti, zato v času obstajanja na tej zemlji živijo v harmoniji brez stresov. Človek se ne zlije z naravo, ampak z njo manipulira. Vse, kar v naravi počne, dela z načinom dokazovanja ali osebnega okoriščanja, ki naj bi mu doprineslo k boljšemu življenju, a pri tem pozablja, da si uničuje svojo bit obstanka na tej zemlji. Poseganje v naravo na katerikoli način seveda dviguje standard človeka, a ga hkrati uničuje na duševnem nivoju naravnega sobivanja in harmonije z dušo posameznika. Da bomo doživljali naravo v celoti, moramo odklopiti misel, ki nas vodi v pogubo, in se prepustiti srcu, ki si želi doživeti harmonijo narave. Da to zmoremo, moramo izklopiti vse potrebe in dokazovanja modernega sveta, saj človek le kot posameznik sam, brez črede ljudi okoli sebe, črpa energijo, ki mu jo daje narava. Narava, ki jo doživljamo, ko smo v stiku z njo, nam daje energijo le kot posamezniku, saj skupina ljudi z govorjenjem in drugimi načini obnašanja ustvarja vibracijo, v kateri ni mogoče zaznati in doživeti energije narave ter dobiti harmonijo in energijo stvarstva.

PLANINA RAZOR 19.03.2015 204.jpg
bottom of page