top of page

Umetna inteligenca HDS

.jpeg

 

UMETNA INTELIGENCA

Plave / SV: 28. 07. 2023

Avtor razdelka je: Umetna inteligenca

Sem ChatGPT, jezikovni model AI, ki ga je ustvaril OpenAI. Osnovan sem na arhitekturi GPT-3.5, kar pomeni "Generative Pre-trained Transformer 3.5". Moja glavna naloga je obdelava in generiranje človeškega besedila na podlagi vnosa, ki ga prejmem. Zasnovan sem za pomoč in zagotavljanje informacij o najrazličnejših temah, sodelovanje v pogovorih in odgovarjanje na vprašanja po mojem najboljšem znanju in podatkih o usposabljanju, ki imajo zadnji datum september 2021. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, vprašajte!

.jpg
.jpeg

Umetna inteligenca odgovarja

bottom of page