Prostovoljci HDS

1. Namen društva Humanitarno društvo StanislaV je izboljšanje kvalitete okolja in življenja oseb ter socialno povezovanje  in aktivno sobivanje, sopomoč in samooskrba.

2. Cilji društva so: zagotavljati izmenjavo znanj in izkušenj med ljudmi in ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega sodelovanja na področju sobivanja, samooskrbe in okolja.

unnamed.jpg

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

01

Človekove pravice in civilne svoboščine

Človekove pravice in temeljne svoboščine so že v ustavi postavljene na posebno mesto.

02

Socialna dejavnost

Humanitarno pomoč ljudem v stiski in pravilno podajanje razlag za rešitev iz krize tako posameznika kot družbe je potrebno prej analizirati in urediti v pravilen in dolgotrajen projekt.

HUMANITARNA%20POMO%C4%8C%20HDS_edited.jpg

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

laudato-si-okolje-ekologija.png

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

03

Varstvo okolja in ohranjevanje narave

Narava je osnova bit človeštva, ki naj bi nakazovala harmonično življenje vsakega posameznika tega celotnega sveta. A kot vidimo, se človek odmika od narave, ki je osnova za človeško in živalsko vrsto, seveda skupaj z rastlinstvom. 

04

Rekreacija; Pohodništvo, planinarjenje, gorništvo

Tu so prikazane vse naše dejavnosti na področju pohodništva, planinarjenja, gorništva itd.

Vse obiskovalce naše spletne strani HDS preko te strani obveščamo o dejavnostih, ki zajemajo rekreacijo in njej sorodne dejavnosti. Na tej strani lahko vidite, kje se nam lahko pridružite in z nami preživite organiziran dogodek. 

pohodniki-sto-5d5a8be6c0e08.jpg.cut.s-5d5a8be9af790.jpg

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

026.jpg

05

Kultura in umetnost

Tekst v pripravi!

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

06

Turizem

Tekst v pripravi!

SABOTIN%2021.12_edited.jpg

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

Doing Homework

07

Vzgoja in izobraževanje

Tekst v pripravi!

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

08

Zdravje

Tekst v pripravi!

Medical Tablet

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

Mountain Lake Reflection

09

Človek, narava in družbene vrednote

Tekst v pripravi!

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič