top of page

Naselje modrosti HDS

65f8f81204a98fcca65eda3883cd525b-1585315

 

NASELJE MODROSTI

Plave/SV: 26. 11. 2020

HDS pripravlja način, ki bi odpravil medgeneracijsko neusklajenost in starejše ljudi harmoniziral z ostalimi generacijami.

Mnenja smo, da je mogoče in smiselno vzpostaviti sinergijo med vsemi generacijami, da bi starejši (upokojenci) postali celota v skupnosti tudi, ko postanejo »breme« družbi.

Že z lestvico, ki nas deli: mladi, aktivna leta, starostniki, smo se prepustili deljenju na kategorije, ki slehernega človeka kategorizira. To nas opredeljuje, v katero strukturo človek spada, koliko je uporaben oziroma koliko naj družba vlaga vanj ter koliko je še uporaben za obstoječo družbo in sistem. S tem si ne ustvarjamo boljše prihodnosti, saj vsako življenjsko obdobje nosi svoje kvalitete in bonitete za vse, ne glede na leta.

Ko ljudje dopolnijo starost za upokojitev, jih aktivni sistem izloči in družba ne uporablja več njihovih potencialov. Takšen način vodi v izoliranost in bolezen, saj se človek ne počuti več zaželen in sprejet.

Leta 1950 je bilo na svetu 8 % prebivalstva v starostni skupini starejših, leta 2000 je bila že vsaka deseta oseba stara najmanj 60 let; do leta 2050 bo po napovedih Združenih narodov toliko star vsak peti človek, do leta 2150 pa vsak tretji.
Po podatkih ZN se starostna skupina starejših v svetu vsako leto poveča za 2 %; to pomeni, da narašča precej hitreje kot celotno število prebivalstva. Po pričakovanjih bo v obdobju 2025–2030 dosegla 2,8-odstotno letno rast.

Tudi Slovenija sodi med države z vedno starejšim prebivalstvom: delež oseb, starejših od 65 let, je že ob popisu 1991 presegel 11 %, do leta 2002 se je povečal na 14,7 %, ob koncu leta 2006 pa je bilo pri nas 15,9 % starejših od 65 let, kar pomeni, da je toliko starih že skoraj 320.000 prebivalcev Slovenije.

Vendar starejši niso statistika, niti števila in nikakor ne breme. Z aktivnim nadaljevanjem življenja (ne glede na starost, izobrazbo, status …) in z upoštevanjem sposobnosti posameznika si lahko ustvarimo lepo, srčno, zdravo in varno okolje.

Naše društvo se ustanavlja za povezovanje in opravljanje naslednjih dejavnosti:

 • aktivacija in pomoč ljudem v tretjem življenjskem obdobju;

 • medgeneracijsko povezovanje in pomoč;

 • razvijanje in spodbujanje prostovoljnega dela in sopomoči;

 • podpora raznim društvom in skupinam, ki že delujejo v MO;

 • spodbujanje kulturnega in umetniškega delovanja;

 • podpora pri usklajevanju človekovega načina življenja z naravo;

 • povezovanje strokovnjakov, pravnih in fizičnih oseb, ki lahko pomagajo uresničiti namen centra;

 • ukrepanje in zagotavljanje rešitev ter izvajanje pomoči predvsem invalidom in starejšim osebam, varstvo in oskrba le-teh;

 • izvajanje osveščenosti in preventive za boljše življenjske pogoje – svetovanja, tisk publikacij, izobraževanja …

 • sodelovanje in izvajanje projektov za zagotavljanje boljših življenjskih pogojev;

 • druženje, kreativno ustvarjanje in preventivno zagotavljanje zdravega življenjskega sloga.

 

Obstajajo tudi pozitivni primeri v tujini, npr. na Finskem: www.mummonmokit.fi.

Lokacija je JZ Finska v neposredni bližini jezera Lohja in se promovira kot miroljubno, varno podeželsko območje brez prometnih zamaškov in hitenja.

Na površini 5 ha je postavljenih 28 hiš s površino cca. 80 m2.  Gre za kakovostno urejene apartmaje s savno in kaminom ter urejenim načinom merjenja posamezne porabe toplote, vode, elektrike ... Lokacije so dostopne z avtomobili, zagotovljena je bližina dodatnih servisov (cerkveni obredi, golf, bencinski servis, pošta, lekarna, zdravstveni dom).  

  

V neposredni okolici so zagotovljene možnosti za rekreacijo – sprehodi, ribolov, kolesarjenje, gobarjenje, tek na smučeh ... Lokacija ima zagotovljene tudi možnosti za kmetovanje, bazen in prostore za piknike.

44.jpg
bottom of page