top of page

Planet zemlja

Public·8 members

NASA


Ogljikov dioksid


ZADNJA MERITEV: maj 2023

421 ppm


Ključni zaključek:

Ogljikov dioksid v ozračju segreva planet in povzroča podnebne spremembe. Človeške dejavnosti so v manj kot 200 letih povečale vsebnost ogljikovega dioksida v ozračju za 50 %.


Ogljikov dioksid (CO 2 ) je pomemben plin za zadrževanje toplote ali toplogredni plin, ki izvira iz pridobivanja in sežiganja fosilnih goriv (kot so premog, nafta in zemeljski plin), požarov v naravi in ​​naravnih procesov, kot so vulkanski izbruhi. . Prvi graf prikazuje ravni CO 2 v atmosferi, izmerjene na observatoriju Mauna Loa na Havajih v zadnjih letih, brez naravnih sezonskih sprememb. Drugi graf prikazuje ravni CO 2 v zadnjih treh ledeniških ciklih Zemlje, kot so jih zajeli zračni mehurčki, ujeti v ledene plošče in ledenike.


Od začetka industrijskih časov (v 18. stoletju) so človekove dejavnosti dvignile atmosferski CO 2 za 50 % – kar pomeni, da je količina CO 2 zdaj 150 % vrednosti iz leta 1750. To je več, kot se je naravno zgodilo ob koncu zadnje ledene dobe pred 20.000 leti.


Animirani zemljevid prikazuje, kako se je svetovni ogljikov dioksid spreminjal skozi čas. Upoštevajte, kako zemljevid spreminja barve, ko se količina CO 2 dvigne s 365 delcev na milijon (ppm) leta 2002 na trenutno več kot 400 ppm. (»Deli na milijon« se nanašajo na število molekul ogljikovega dioksida na milijon molekul suhega zraka.) Te meritve so iz srednje troposfere, plasti Zemljine atmosfere, ki je 8 do 12 kilometrov (približno 5 do 7 milj) nad tla.


 

NEPOSREDNE MERITVE: 1958-DANES

Vir podatkov: Mesečne meritve (odstranjen povprečni sezonski cikel). Zasluge: NOAA 

PROXY (POSREDNE) MERITVE

Vir podatkov: Rekonstrukcija iz ledenih jeder. Zasluge: NOAA 

ČASOVNA VRSTA: 2002-2022

Vir podatkov: atmosferski infrardeči sonder (AIRS). Zasluge: NASA

SEPTEMBRA 2002


Vizualizacija podatkov o globalnem ogljikovem dioksidu (CO 2 ) za obdobje september 2002–marec 2022, ki prikazuje podatkovne izdelke iz NASA-ine misije Aqua. Sredstva za vizualizacijo podatkov so zasnovana za ločljivost HD.


Humanitarno društvo StanislaV

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page