top of page

Dejavnosti HDS   

Za dosego svojih namenov in ciljev izvaja društvo sledeče nepridobitne dejavnosti:

Nepridobitne dejavnosti društva so:

 • medgeneracijsko sodelovanje, (srečevanja, izobraževanja, pomoč, iskanje smisla sobivanja)

 • aktivnosti solidarnosti, humanitarnosti in podpore pomoči potrebnim, (zbiranje sredstev in donacij ter le ta zbrana sredstva razdeliti med pomoč potrebne ljudi)

 • aktivnosti prostovoljstva, (pomoč ostarelim, invalidom, lokalnemu okolju, predavanja na raznih področjih, sodelovanje z lokalnim okoljem in širše, skrb za okolje, bio in druga predelava hrane, iskanje in izpeljava novega smisla življenja, itd.)

 • aktivnosti trajnostnega razvoja človeka, družbe in narave, (zbiranje predlogov in mnenj ter le te združevat in jih usklajevat ter izpeljat pri isto mislečih ljudeh, ki so pripravljeni delati v dobrobit celotnega človeštva)

 • aktivnosti lokalne pridelave in predelave hrane ter samooskrbe, (izobraževanje na področju pridelave hrane na lokalnem in širšem področju, združevanje isto mislečih in bio ter ostalih kmetov, ter skupno plasiranje na trg)

 • razvoj trajnostnega turizma, (izdelava programa, kateri bi zajemal trajnostni turizem, ki bi vključeval vse panoge na tem področju in ne bi škodovale okolju bi pa prinašale skupno promocijo države)

 • varstvo okolja, (izobraževanje, čistilne akcije, iskanje način kako ustavimo onesnaževanje zemlje)

 • svetovanje, usmerjanje in koordiniranje, (svetovanje osebam v stiski in jim nudit pomoč)

 • raziskave, izobraževanja, publiciranje in informiranje, (ustanovitev centra za raziskave, ki bo pomagal ljudem jih izobraževal in informiral na področju skupnega dobrega)

 • spodbujanje razvoja lokalne skupnosti, (iskanje novih pogledov posameznikov in celote na posamezno področje lokalne skupnosti in združevanje le teh, izpeljava zamisli in izobraževanje za bodoče rodove)

 • ohranjanje kulturne in naravne dediščine, (izpeljava projektov, ki obnavljajo starejše znamenitosti, jih postavijo v prvotno stanje in naredijo kronologijo časa, ko so bili v uporabi in jih dajo v javnost)

 • povezovanje s podobnimi organizacijami v Sloveniji ter z mednarodnimi organizacijami in združenji, (povezovanje med nevladnimi organizacijami in sodelovanje na sorodnih področjih in interesih, ki nas združuje in povezuje)

 • vključevanje v aktivnosti slovenskega in mednarodnega nevladnega sektorja in širše, (sodelovanje in vključevanje v aktivnosti slovenskega in mednarodnega nevladnega sektorja in izpeljava skupnih programov na posameznih področjih, ki nas povezujejo, da delamo v dobro človeštva)

 • nudenje prevozov starejšim osebam in invalidom, (ureditev centrov, kjer bodo prostovoljci z vozili na razpolago za prevoze starejšim osebam in invalidom po opravkih, k zdravniku, v trgovino, v bolnico, v lekarno itd.)

 • center za ustvarjanje vizije sodobnega človeštva, (zbiranje mnenj in predlogov kako bi izdelali program za boljše skupno svetovno bivanje na svetu, na vseh področjih)

 • pomoč starejšim osebam in invalidom na domu, (pomoč pri vsakdanjih opravilih, nudenje prevoza, družabna srečanja)

 • pravno svetovanje osebam v finančni stiski, (iskanje pravne poti za izhod iz krize ljudem, ki so zašli v dolgove in ponovno postavljanje v normalno življenje)

 • center za smisel življenja, (predavanja o možnosti k boljšemu in bol humanemu načinu življenja)

 • center za nov način življenja, (izdelava centra, ki bi povezoval in usklajeval nove poglede in možnosti za boljše in bolj humano bivanje na zemlji)

bottom of page