top of page

Častni člani HDS

Spoštovane častne članice in člani HDS!

 

  1. člen

(častni člani)

  1. Društvo ima lahko častne člane, ki jih imenujejo zbor članov predlog predsednika ali upravnega odbora.

  2. Častni člani društva so lahko ugledni posamezniki, ki podpirajo delo društva in so pripomogli k doseganju njegovega imena in ciljev.

  3. Častni člani dajejo mnenja in priporočila k delu društva in tako lahko vabljeni na svoj zbor članov.

  4. Častni člani nimajo pravic in obveznosti kot ostali člani društva.

besedilo,

JAZ MENE

Zanimanje

besedilo,

JAZ MENE

Zanimanje

bottom of page