top of page

Prostovoljci HDS

1. Namen društva Humanitarno društvo StanislaV je izboljšanje kakovosti okolja in življenja oseb ter socialno povezovanje  in aktivno sobivanje, pomoč in samooskrba.

2. Cilji društva so: zagotoviti izmenjavo znanj in izkušenj med ljudmi in ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega sodelovanja na področju sobivanja, samooskrbe in okolja.

unnamed.jpg

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

01

Človekove pravice in civilne svoboščine

Človekove pravice in temeljne svoboščine so že v ustavi postavljene na posebno mesto.

02

Socialna dejavnost

Humanitarno pomoč ljudem v stiski in pravilno podajanje razlag za rešitev iz krize tako posameznika kot družbo je treba predhodno analizirati in urediti v pravilen in dolgotrajen projekt.

HUMANITARNA%20POMO%C4%8C%20HDS_edited.jpg

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

laudato-si-okolje-ekologija.png

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

03

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Narava je osnova bit človeštva, ki naj bi nakazovala harmonično življenje vsakega posameznika tega celotnega sveta. A kot vidimo, se človek odmika od narave, ki je osnova za človeško in živalsko vrsto, seveda skupaj z rastlinstvom. 

04

Rekreacija; Pohodništvo, planinarjenje, gorništvo

Tu so prikazane vse naše dejavnosti na področju pohodništva, planinarjenja, gorništva itd.

Vse obiskovalce naše spletne strani HDS preko te strani obveščamo o dejavnostih, ki zajemajo rekreacijo in njene sorodne dejavnosti. Na tej strani lahko vidite, kje se nam lahko pridružite in z nami preživite organiziran dogodek. 

pohodniki-sto-5d5a8be6c0e08.jpg.cut.s-5d5a8be9af790.jpg

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

026.jpg

05

Kultura in umetnost

Besedilo v pripravi!

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

06

Turizem

Besedilo v pripravi!

SABOTIN%2021.12_edited.jpg

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

Doing Homework

07

Vzgoja in izobraževanje

Besedilo v pripravi!

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

08

Zdravje

Besedilo v pripravi!

Medical Tablet

Skupino vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

Mountain Lake Reflection

Skupino vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

09

Človek, narava in družbene vrednote

Besedilo v pripravi!

bottom of page