top of page

Projekti HDS

1. Namen društva Humanitarno društvo StanislaV je izboljšanje kakovosti okolja in življenja oseb ter socialno povezovanje  in aktivno sobivanje, pomoč in samooskrba.

2. Cilji društva so: zagotoviti izmenjavo znanj in izkušenj med ljudmi in ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega sodelovanja na področju sobivanja, samooskrbe in okolja.

823566.max-1280x1280.jpg

01

Slediti samostojnosti

Se sprašujete, ali ste programirani ali sužnji sodobnega časa? Oboje ste, zato nimate časa zase, za družino, za svoje bližnje. Okolici dokazujete pripadnost in se ji podrejate z izgovorom, da se drugače ne da živeti oziroma preživeti. Zmota ali realnost je to, da smo samostojna bitja, ki se združujemo in sodelujemo, da izpolnjujemo namen bivanja in življenja na tej zemlji.

02

Naselje modrosti 

HDS pripravlja način, ki bi pravilno medgeneracijsko neusklajenost in starejše ljudi harmoniziral z ostalimi generacijami.

Mnenja smo, da je mogoče in smiselno vzpostaviti sinergijo med vsemi generacijami, da bi starejši (upokojenci) postali celota v skupnosti tudi, ko postanejo »breme« družbe.

65f8f81204a98fcca65eda3883cd525b-1585315197.jpg
vs_01.jpg

03

Center idej

Združevanje idej na posameznih področjih projektiranja boljšega sveta omogoča celovito obravnavo in izvedbo bolj kakovostnih projektov za družbo kot celoto. Naš namen je narediti center, kjer se bodo združevali znanstveniki in ljudje z idejami na najrazličnejših področjih, da bi skupaj doprinesli k razvoju v boljšem svetu kot celoti.

.jpg

03

Center idej

Združevanje idej na posameznih področjih projektiranja boljšega sveta omogoča celovito obravnavo in izvedbo bolj kakovostnih projektov za družbo kot celoto. Naš namen je narediti center, kjer se bodo združevali znanstveniki in ljudje z idejami na najrazličnejših področjih, da bi skupaj doprinesli k razvoju v boljšem svetu kot celoti.

04

Hiša pomoči

Projekt v pripravi.........

Home Deck
bottom of page