top of page

Prostovoljci HDS

1. Namen društva Humanitarno društvo StanislaV je izboljšanje kvalitete okolja in življenja oseb ter socialno povezovanje  in aktivno sobivanje, sopomoč in samooskrba.

2. Cilji društva so: zagotavljati izmenjavo znanj in izkušenj med ljudmi in ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega sodelovanja na področju sobivanja, samooskrbe in okolja.

unnamed.jpg

Skupino Vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

01

Človekove pravice in civilne svoboščine

Človekove pravice in temeljne svoboščine così že v ustavi postavljene na posebno mesto.

02

Socialna dejavnost

Humanitarno pomoč ljudem v stiski in pravilno podajanje razlag za rešitev iz krize tako posameznika kot družbe je potrebno prej analizirati in urediti v pravilen in dolgotrajen projekt.

HUMANITARNA%20POMO%C4%8C%20HDS_edited.jpg

Skupino Vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

laudato-si-okolje-ekologija.png

Skupino Vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

03

Varstvo okolja nella narava di ohranjevanje

Narava je osnova bit človeštva, ki naj bi nakazovala harmonično življenje vsakega posameznika tega celotnega sveta. A kot vidimo, se človek odmika od narave, ki je osnova za človeško in živalsko vrsto, seveda skupaj z rastlinstvom. 

04

Rekreacija; Pohodništvo, planinarjenje, gorništvo

Tekst v pripravi!

pohodniki-sto-5d5a8be6c0e08.jpg.cut.s-5d5a8be9af790.jpg

Skupino Vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

026.jpg

05

Kultura in umetnost

Tekst v pripravi!

Skupino Vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

06

Turizem

Tekst v pripravi!

SABOTIN%2021.12_edited.jpg

Skupino Vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

Doing Homework

07

Vzgoja a izobraževanje

Tekst v pripravi!

Skupino Vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

08

Zdravje

Tekst v pripravi!

Medical Tablet

Skupino Vodi

STANISLAV VALENTINČIČ

Stanislav Valentinčič

Mountain Lake Reflection

Skupino Vodi

NOVA GORICA 19 - Kopija - Kopija - Kopij

Stanislav Valentinčič

09

Človek, narava in družbene vrednote

Tekst v pripravi!

bottom of page