top of page

Častni člani HDS

Spoštovane častne članice in člani HDS!

 

  1. èlen

(častni člani)

  1. Društvo ima lahko častne člane, ki jih imenuje zbor članov predlog predsednika ali upravnega odbora.

  2. Častni člani društva so lahko ugledni posamezniki, ki podpirajo delo društva in so pripomogli k doseganju njegovega namena a ciljev.

  3. Častni člani dajejo mnenja in priporočila k delu društva in so lahko vabljeni na seje zbora članov.

  4. Častni člani nimajo pravic in obveznosti kot ostali člani društva.

Tekst,

IME

Zanimanje

Tekst,

IME

Zanimanje

bottom of page