top of page

Dejavnosti HDS  

Za dosego svojih namenov in ciljev izvaja društvo naslednje nepridobne dejavnosti:

Nepridobne dejavnosti društva tako:

 • medgeneracijsko sodelovanje, (srečevanja, izobraževanja, pomoč, iskanje smisla sobivanja)

 • aktivnosti solidarnosti, humanitarnosti in podpore pomoči potrebnim, (zbiranje sredstev in donacij ter le ta zbrana sredstva razdeliti med pomoč potrebnih ljudi)

 • aktivnosti prostovoljstva, (pomoč ostarelim, invalidom, lokalnemu okolju, predavanja na raznih področjih, sodelovanje z lokalnim okoljem in širše, skrb za okolje, bio in druga predelava hrane, iskanje in izpeljava novega smisla življenja itd.)

 • trajnostnega razvoja človeka, družbe in narave, (zbiranje predlogov in mnenj ter le te združevat in jih usklajevat ter izpeljati pri isto mislečih ljudeh, ki so pripravljeni delati v dobrobit celotnega človeka)

 • aktivnosti lokalne pridelave in predelave hrane ter samooskrbe, (izobraževanje na področju pridelave hrane na lokalnem in širšem področju, združevanje isto mislečih in bio ter ostalih kmetov, ter skupno plasiranje na trg)

 • razvoj trajnostnega turizma, (izdelava programa, ki bi zajemal trajnostni turizem, ki bi vključeval vse panoge na tem področju in ne bi škodoval okolju, ki bi prineslo skupno promocijo države)

 • varstvo okolja, (izobraževanje, čistilne akcije, način iskanja, kako ustavimo onesnaževanje zemlje)

 • svetovanje, usmerjanje in koordinacija, (svetovanje osebi v stiski in jim nudit pomoč)

 • raziskave, izobraževanje, publiciranje in informiranje, (ustanovitev centra za raziskave, ki bo pomagal ljudem jih izobraževal in informiral na področju skupnega dobrega)

 • spodbujanje razvoja lokalne skupnosti, (iskanje novih pogledov posameznikov in celote na posamezno področje lokalne skupnosti in združevanje le teh, spodbujanje zamisli in izobraževanja za bodoče rodove)

 • ohranjanje kulturne in naravne dediščine, (izpeljava projektov, ki obnavljajo starejše znamenitosti, ki jih postavijo v prvotno stanje in naredijo kronologijo časa, ki so bili v uporabi in jih dajo v javnost)

 • povezovanje s podobnimi organizacijami v Sloveniji ter z mednarodnimi organizacijami in združenji, (povezovanje med nevladnimi organizacijami v sodelovanju na sorodnih straneh in interesih, ki nas združuje in povezuje)

 • vključevanje v aktivnosti slovenskega in mednarodnega nevladnega sektorja in širše, (sodelovanje in vključevanje v aktivnosti slovenskega in mednarodnega nevladnega sektorja in izvajanje skupnih programov na posameznih področjih, ki nas povezujejo, da delamo v dobro človeštva)

 • nudenje prevozov starejšim osebam in invalidom, (ureditev centrov, kjer bodo prostovoljci z vozili na razpolago za prevoz starejših oseb in invalidov po opravkih, k zdravniku, v trgovini, v bolnišnici, v lekarni itd.)

 • center za ustvarjanje vizije sodobnega človeštva, (zbiranje mnenj in predlogov, kako bi izdelali program za boljše skupno svetovno bivanje na svetu, na vseh straneh)

 • pomoč starejšim osebam in invalidom na domu, (pomoč pri vsakdanjih opravilih, nudenje prevoza, družabna srečanja)

 • pravno svetovanje osebi v finančni stiski, (iskanje pravne poti za izhod iz krize ljudem, ki so zašli v dolgove in ponovno vzpostavitev v normalno življenje)

 • center za smisel življenja, (predavanja o možnostih k boljšemu in boljšemu načinu življenja)

 • center za nov način življenja, (izdelava centra, ki bi povezoval in usklajeval nove poglede in možnosti za boljše in boljše humano bivanje na zemlji)

bottom of page