top of page

Varstvo okolja in ohranjanje narave HDS

Serinity

NARAVA

Plave/SV: 10. 01. 2021

Narava je osnova bit človeštva, ki naj bi nakazovala harmonično življenje vsakega posameznika tega celotnega sveta. A kot vidimo, se človek odmika od narave, ki je osnova za človeško in živalsko vrsto, seveda skupaj z rastlinstvom. Naravo je treba doživljati kot posameznika, saj v skupnosti ljudi nastanejo interesi, ki jih naravi škodijo. Narava ne bo izumrla, saj ni podvržena človeškemu umu in s tem interesom vladanja na tej zemlji. Živalstvo, rastlinstvo in drugi sestavni deli zemlje nimajo besede, ki pomeni misliti, zato v času obstoja na tej zemlji živijo v harmoniji brez stresa. Človek se ne zlije z naravo, ampak z njim manipulira. Vse, kar v naravi začne, dela z načinom dokazovanja ali osebnega okoriščanja, ki bi mu doprineslo k boljšemu življenju, a pri tem pozablja, da uničuje svojo bit obstanka na tej zemlji. Poseganje v naravo na kateri koli način seveda dviguje standard človeka, a ga hkrati uničuje na duševnem nivoju naravnega sobivanja in harmonije z dušo posameznika. Da bomo doživljali naravo v celoti, moramo odklopiti misel, ki nas vodi v pogubo, in se prepustiti srcu, ki si želi doživeti harmonijo narave. Da to zmoremo, moramo izklopiti vse potrebe in dokazovanja modernega sveta, saj človek le kot posameznik sam, brez črede ljudi okoli sebe, črpa energijo, ki mu jo daje narava. Narava, ki jo doživljamo, ko smo v stiku z njo, nam daje energijo le kot posamezniku, saj skupina ljudi z govorjenjem in drugimi načini obnašanja ustvarja vibracijo, v kateri ni mogoče zaznati in doživeti energije narave ter dobiti harmonijo in energijo ustvarjanja.

Green  parrots
Sea Bay
Mountain Lake Reflection

Človek, narava

bottom of page