top of page
Search

SLOVENIJA – KRIVCI ZA STANJE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU SO BANKE IN PRAVNA DRŽAVA

Updated: Feb 10, 2023

SLOVENIJA – KRIVCI ZA STANJE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU SO BANKE IN PRAVNA DRŽAVA

Plave: 10. 2. 2023 Govorim samo o slovenskih bankah! Ne bom skoparil z dejstvi, rad sem realist in zato dam na plano tisto, kar mi leži na duši. Banke, ki naj bi bile sredstvo za hranjenje in oplemenitenje denarja, torej za pretok energij med izvršenim delom in naslednjo realizacijo, tega ne opravljajo. Slovenske banke so zelo monopolistične do komitenta, saj ga obravnavajo kot molzno kravo, s tem da stranki ne služijo, ampak jo molzejo – seveda s pomočjo SODSTVA IN NOTARJEV. Danes bi se osredotočil na bančništvo za podjetnike in samostojne podjetnike. Ko si posameznik hoče odpreti eno od možnosti za samostojno zaposlitev, ga ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE usmeri v šolanje za podjetnika in tu je že prva past, ko v program usposabljanja vskočijo banke, ki z zelo premišljeno taktiko ponujajo ugodne kredite za zagon podjetja. Seveda je za večino novopečenih podjetnikov, ki imajo mogoče zelo dobre ideje in produkte za trg, so pa s sredstvi na tesnem ali jih sploh nimajo, ta omamna ponudba zelo dobrodošla. Bančniki na usposabljanju delijo posebne zloženke s preveč privlačnimi ponudbami. Istočasno delijo obrazce za pridobitev osebnih podatkov tečajnika oziroma žrtve. Po tem dogodku, ko banka z izpolnjenim obrazcem pridobi vse podatke, je bodoči podjetnik že padel v sistem manipulacije in pretirane prijaznosti s strani bančnega osebja. Bančniki so tako prijazni, da so na nek način že »svinjski«. Stalno pošiljajo in promovirajo svoje omamne ponudbe, do trenutka, ko podjetnik ne podleže in se, v upanju na poštenost bank, spusti v pridobitev kredita. Do tu je vse normalno, a tu se začne prava beda. Že po vloženi prošnji in potrjenem kreditu se seveda prilepijo na nepremičnino, ki je po možnosti trikratna vrednost vsote najema vrednosti kredita, poleg tega stane zavarovanje kredita 10 % vrednosti najetega kredita, kar je že izvzeto iz celotne vrednosti odobrenega kredita. V primeru kredita v višini 10.000 EUR – 10 % zavarovanje – stranka, podjetnik dobi v roke le 9.000 EUR. Nato se to overi pri notarju, ki ga seveda predlaga banka, ki to izvede tako – TU POZOR ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE – da v notarskem zapisu zaščiti samo sebe tako, da si v celoti prilasti nepremičnine kreditojemalca. Vse je podano stranki na zelo prefinjen način oziroma hinavsko – TO SPOZNA KREDITOJEMALEC ŠELE, KO SE ZAČNE SPOR Z BANKO. Notarski zapis na dvoumen način zajema vse nepremičnine. Notarski zapis in overitev pogodbe ponovno plača kreditojemalec. Nato nastopijo podpisi listin, ki segajo v sto podpisov, za en kredit seveda, ki se podpisujejo na zaupanje, saj bančni uslužbenci tu na premeten način hitijo in hočejo seveda s pretvezo, da so pošteni, to spraviti skozi na silo z izjavami: »KAJ DVOMITE, PODPIŠITE, SAJ SMO POŠTENI, MI SMO VENDAR BANKA!« Naslednja ponudba oziroma obveznost je, da podjetnik odpre vse račune na banki, kjer je pridobil kredit. Začne se elektronsko bančništvo kot ponudba banke, kjer nakažejo vsoto kredita – in začne se PODJETNIŠTVO. Elektronsko bančništvo temelji samo na geslu, ki seveda za podjetnika ni dovolj zavarovano (zakaj, kdaj drugič), nato se zgodijo nejasne transakcije denarja in to ugotovijo le tisti podjetniki, ki vsakodnevno nadzirajo svoj račun. Z računa neznano kam izgine določena vsota denarja. Ko začne podjetnik na to opozarjati banko, nihče za nič ne ve, sklicujejo se eden na drugega. Začne se nezaupanje, izgovori s strani banke pa so nejasni. Brez uveljavitve dodatne elektronske zaščitne kode, ki bi jo morala banka uvesti (omogočiti podjetniku), se to nejasno poslovanje nadaljuje. Največja zloraba banke pa je ta, da v nobeni pogodbi ni napisano oz. ni omenjen način vračanja kredita in vsota, koliko kredita se vrača na mesec ali na določen rok. Banka ustno izrazi, da je pač na mesec treba nekaj nakazati oziroma oni sami trgajo z računa, ki je odprt na obstoječi banki podjetnika. V kolikor podjetnik par mesecev ne zmore poravnavati dolga (vemo, da resen podjetnik skrbi za takojšen zagon in priliv kapitala na svoj račun, a se zaradi NEPRAVNE DRŽAVE SLOVENIJE IN MENTALITETE PODJETNIKOV PLAČILA ZAVLAČUJEJO), to zavleče vračilo kredita in potem, ko podjetnik poravna vse davčne in ostale nujne račune, ne more – vsaj na začetku – redno odplačevati kredita. Podjetnik tudi NE VE, V KAKŠNI VIŠINI IN V KAKŠNEM ROKU MORA KREDIT VRNITI (zaradi nejasnosti bank). Banka komunicira s podjetnikom ustno, nekako po »KAVBOJSKO«, pri čemer podjetnik ne ve, kaj je res in nima konkretnih pisnih dokazov, vse je dobesedno v megli, v dobro banke. Pristojne osebe na banki se pogovarjajo kot BRANJEVKE NA TRŽNICI, brez kančka osebnega ugleda in ugleda banke, vse je na robu neokusnega načina oblasti postaviti podjetnika v suženjstvo in ga DOBESEDNO OKRASTI. S tem načinom podjetnik, namesto da bi se ukvarjal s posli, tava v temi, ker mu sistem poslovanja in način komunikacije nista jasna. »MOGOČE, DA SO BANKE S POMOČJO DRŽAVE NESPOSOBNE OPRAVLJATI TO, ZA KAR SE IMAJO.« V kolikor v par mesecih banka ne dobi rednih nakazil vračila dolga, zapre račun podjetja. Blokira elektronsko poslovanje, a ga ne zapre, ampak zaračunava provizijo, ki v letu dni doseže nekaj sto evrov, tako se dogodi tudi z računi do odplačila kredita. Elektronsko poslovanje je neuporabno, je blokirano, ne da se videti, kakšno je bilo poslovanje, niti kam je izginjal denar z računa. Podjetnik ostane brez vseh dokazov korupcije. Banka tudi ne pojasni, kakšno je stanje na računu, ki pripada mesečno podjetniku – stranki, v kolikor ta dela naprej kljub blokadi. Vse poslovanje je v megli, netransparentno – nekomu v interesu. KOMU? Čeprav pristojni zatrjujejo, da je vse mogoče in da se vsa plačila lahko opravi nemoteno. Kdo komu laže? Odprt ostane samo račun nosilca podjetja, s katerim ni mogoče poslovati. Kakšno bančništvo je to ali je sama korupcija???????? Tu je pa še velik problem SODIŠČ, ki brez vednosti podjetnika ugodijo banki, da se le-ta polasti vseh nepremičnin podjetnika in s tem popolnoma ugodi korupciji. Podjetnik ne more na noben način prodati svoje lastnine, da bi poplačal dolg. Ne zadostuje notarski zapis, da se banka polasti nepremičnine v vrednosti trikratnega zneska kredita. ZAKAJ IMAMO SODIŠČA? Da podpirajo korupcijo! Zakaj banka ne prevzame dela rizika in to nepremičnino prepiše nase (saj je trikratna vrednost), jo proda, s tem krije dolg in ima seveda še masten zaslužek. Banka zavlačuje in neresno komunicira s podjetnikom, brez pisnega načina in s tem brez dokazov o zavajanju. KAJ SO BANKE? KOT BERETE, SE IZPLAČA V SLOVENIJI BITI LOPOV, NE PA POŠTEN. ZATO SE PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI RAZVIJA, KOT SE: BODI LOPOV, PA BOŠ OSTAL NA SCENI! PRAVNA DRŽAVA – SE ŠALITE? TO JE UTOPIJA. V SLOVENIJI ODPRI PODJETJE, PA TE DRŽAVA NAREDI SIROMAKA. ZAKAJ NI RAZVOJA SLOVENIJE? KER TE DRŽAVA UNIČI ŽE NA ZAČETKU. PRAVNA DRŽAVA SE POZNA PO STANDARDU PREBIVALSTVA IN NASMEHU NA OBRAZU, NE PA PO BEDI. Pa še izposojenka: »KJER PAMETNI ODNEHAJO, NORCI VLADAJO.« PRAVNI POUK: ODLOČITEV JE SEVEDA VAŠA, ČE HOČETE BITI SLOVENEC, POTEM JE TREBA NEKAJ ZAMENJATI ???????????! AVTOR: STANISLAV VALENTINČIČ KEKEC


96 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Comments


Brez kreditov, bančništvo ne bi obstajalo danes v takšnem merilu. Potrebno se je čimbolj izogibati kreditov oziroma posojilom.

Like
Replying to

Ljudje tega ne verjamejo, dokler ne doživijo!😁

Like
bottom of page