top of page

Planet zemlja

Public·8 members

NASA


Metan


ZADNJA MERITEV: 2022

1912 (± 0,6) ppb


Ključni zaključek:


Metan je močan plin, ki zadržuje toploto. Količina metana v ozračju narašča zaradi človekovih dejavnosti.


Osnove metana


Metan (CH 4 ) je močan toplogredni plin in za ogljikovim dioksidom (CO 2 ) drugi največji povzročitelj segrevanja podnebja . Molekula metana ujame več toplote kot molekula CO 2 , vendar ima metan relativno kratko življenjsko dobo v atmosferi od 7 do 12 let, medtem ko lahko CO 2 ostane na stotine let ali več.


Metan prihaja iz naravnih virov in človeških dejavnosti. Ocenjuje se, da je 60 % današnjih emisij metana posledica človeških dejavnosti. Največji viri metana so kmetijstvo, fosilna goriva in razgradnja odpadkov na odlagališčih. Naravni procesi predstavljajo 40 % emisij metana, pri čemer so mokrišča največji naravni vir. (Več o svetovnem proračunu za metan.)


Koncentracija metana v ozračju se je v zadnjih 200 letih več kot podvojila. Znanstveniki ocenjujejo, da je to povečanje odgovorno za 20 do 30 % segrevanja podnebja od industrijske revolucije (ki se je začela leta 1750).

 
ATMOSFERSKE KONCENTRACIJE METANA OD LETA 1984

Vir podatkov: podatki NOAA, izmerjeni iz globalne mreže mest za vzorčenje zraka 

Sledenje metanu


Čeprav je razmeroma preprosto izmeriti količino metana v ozračju, je težje natančno določiti, od kod prihaja. Nasini znanstveniki uporabljajo več metod za sledenje emisij metana.


Eno orodje, ki ga uporablja NASA, je zračni vidni infrardeči slikovni spektrometer - naslednja generacija ali AVIRIS-NG . Ta instrument, ki se namesti na raziskovalna letala, meri svetlobo, ki se odbija od zemeljske površine. Metan absorbira del te odbite svetlobe. Z merjenjem natančnih valovnih dolžin svetlobe, ki se absorbira, lahko instrument AVIRIS-NG določi količino prisotnih toplogrednih plinov.


NASA je Mednarodni vesoljski postaji leta 2022 dodala instrument za raziskovanje virov mineralnega prahu na površini Zemlje ( EMIT ). Čeprav je bil zgrajen predvsem za preučevanje prašnih neviht in virov, so raziskovalci ugotovili, da lahko zazna tudi velike vire metana , znane kot »superemiterji«.


Ta letala in satelitski instrumenti odkrivajo metan, ki nastaja pri proizvodnji nafte in plina, cevovodih, rafinerijah, odlagališčih in živinoreji. V nekaterih primerih so te meritve vodile do odpravljanja uhajanj, vključno s predmestnimi uhajanji plina in okvarjeno opremo na naftnih in plinskih poljih.


Arktika je vir naravnega metana iz mokrišč, jezer in taljenja permafrosta. Čeprav bi segrevanje podnebja lahko spremenilo te emisije, znanstveniki še ne verjamejo, da bo povzročilo večje povečanje . V ta namen NASA-in Arctic Boreal and Vulnerability Experiment ali ABoVE meri metan, ki prihaja iz naravnih virov, kot je taljenje permafrosta na Aljaski in v Kanadi.


 
ATMOSFERSKE KONCENTRACIJE METANA OD LETA 1010

Viri podatkov: Etheridge et al., 1998 in NOAA Global Monitoring Laboratory 

Opombe podatkov in viri


Podatki NOAA o metanu izvirajo iz globalno razporejenega omrežja mest za vzorčenje zraka. https://gml.noaa.gov/ccgg/trends_ch4/


Podatki o ledenih jedrih so pridobljeni iz ledenih jeder Law Dome (Antarktika) in Summit (Grenlandija), od Etheridge, DM, LP Steele, RJ Francey in RL Langenfelds, Atmosferski metan med 1000 AD in danes: Dokazi o antropogenih emisijah in podnebni spremenljivosti. Journal of Geophysical Research, 103, D13, 15,979-15,993, 1998.


Podatki so arhivirani v Centru za analizo informacij o ogljikovem dioksidu https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth.htm


Ta Nasina vizualizacija prikazuje zapletene vzorce emisij metana po vsem svetu in skozi vse letne čase. Prikazuje emisije metana v letu 2018 na podlagi satelitskih podatkov, popisov človeških dejavnosti in Nasinih globalnih računalniških modelov. Zasluge: Nasin Scientific Visualization Studio

Humanitarno društvo StanislaV

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page