top of page

Planet zemlja

Public·8 members

NASA


Globalna temperatura


ZADNJA LETNA POVPREČNA ANOMALIJA: 2022

0,89 °C / 1,6 °F


Ključni zaključek:

Povprečna svetovna temperatura površja Zemlje leta 2020 je statistično povezana z letom 2016 kot najbolj vročim letom v zgodovini, kar nadaljuje dolgoročni trend segrevanja zaradi človeških dejavnosti.


Ta graf prikazuje spremembo globalne površinske temperature v primerjavi z dolgoročnim povprečjem od leta 1951 do 1980. Leto 2020 je statistično povezano z letom 2016 za najtoplejše leto v zgodovini, odkar se leta 1880 vodi evidenca (vir: NASA/GISS ) . Nasine analize se na splošno ujemajo z neodvisnimi analizami, ki sta jih pripravila Enota za podnebne raziskave in Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA).

Animacija na spodaj prikazuje spremembo globalnih površinskih temperatur. Temno modra prikazuje območja, ki so hladnejša od povprečja. Temno rdeča prikazuje območja, toplejša od povprečja. Kratkoročne spremembe so izravnane z uporabo 5-letnega tekočega povprečja, da so trendi na tem zemljevidu bolj vidni.

Prikazani podatki so zadnji razpoložljivi, posodobljeni vsako leto.


GLOBALNI TEMPERATURNI INDEKS KOPNSKO-OCEAN

Vir podatkov: Nasin Goddard Institute for Space Studies (GISS). Zasluge: NASA/GISS 

ČASOVNA VRSTA: 1884 DO 2022

Vir podatkov: NASA/GISS Avtorstvo: Nasin Scientific Visualization Studio


Ta barvno kodiran zemljevid v Robinsonovi projekciji prikazuje napredovanje spreminjajočih se anomalij globalne površinske temperature. Normalne temperature so prikazane v beli barvi. Temperature, ki so višje od običajnih, so prikazane rdeče, temperature, nižje od običajnih, pa modre. Normalne temperature so izračunane za 30-letno izhodiščno obdobje 1951-1980. Zadnji okvir predstavlja 5-letne globalne temperaturne anomalije od 2017 do 2021. Lestvica v stopinjah Fahrenheita.


Humanitarno društvo StanislaV

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page