top of page

EKO Soška dolina

Public·9 members

Sklic 2. izredne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

02. 06. 2023


OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0006/2023-1

Datum: 1. junij 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

2. izredno sejo občinskega sveta v torek, 6. junija 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: https://www.obcina-kanal.si/mma/Dnevni_red_II._izredna_seja.pdf/2023060214545043/?m=1685710490

  1. Razprava in sklepanje o sosežigu odpadkov in skladnosti delovanja podjetja Salonit Anhovo d.d. z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Poročevalci: Uprava podjetja Salonit Anhovo d.d., Društvo EKO Anhovo in dolina Soče ter Civilna iniciativa DANES

PODATKI O TEMPERATURI_poslano 19.05.2023
.xlsx
Download XLSX


Miha Stegel

župan

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta

  • mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave

  • predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.

  • predstavnik Društva EKO Anhovo in dolina Soče

  • predstavnik Civilne iniciative DANES

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

  • mediji

Zvočni in video posnetki

Posnetek 2. izredne seje je razdeljen na 3 dele.

1. del predstavitev podjetja Salonit Anhovo (youtube video)

»2. del predstavitev civilne iniciative Danes (youtube video)

»3. del razprava in zaključek seje (zvočni zapis)

1. del predstavitev podjetja Salonit Anhovo

https://youtu.be/BeGe_S01B2E


2. del predstavitev podjetja Salonit Anhovo


https://youtu.be/r_g-YwjIGic


Zvočni posnetki

3. del Razprava in zaključek seje (pred tem si oglejte predstavitvi Salonita Anhovo in civilne iniciative Danes)


https://www.obcina-kanal.si/mma_bin.php?id=2023060914335296&m=1686550900


Humanitarno društvo StanislaV
STANISLAV VALENTINČIČ
bottom of page