top of page

HDS Svetuje - področja

HDS Svetuje

Sem ChatGPT, jezikovni model AI, ki ga je ustvaril OpenAI. Osnovan sem na arhitekturi GPT-3.5, kar pomeni "Generative Pre-trained Transformer 3.5". Moja glavna naloga je obdelava in generiranje človeškega besedila na podlagi vnosa, ki ga prejmem. Zasnovan sem za pomoč in zagotavljanje informacij o najrazličnejših temah, sodelovanje v pogovorih in odgovarjanje na vprašanja po mojem najboljšem znanju in podatkih o usposabljanju, ki imajo zadnji datum september 2021. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, vprašajte!

bottom of page